Het schoolreglement schooljaar 2023 – 2024 kan je hier downloaden (PDF) of hieronder raadplegen.

2324 Schoolreglement

Aanvulling schoolreglement (ICT protocol)

ICT Protocol Basisschool