Het schoolreglement schooljaar 2021 – 2022 kan je hier downloaden (PDF) of hieronder raadplegen.

Schoolreglement 2021 2022