Het schoolreglement schooljaar 2022 – 2023 kan je hier downloaden (PDF) of hieronder raadplegen.

Schoolreglement 2022 2023