Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB):

Naam: Vrij CLB Ninove
Adres:    Kluisweg 13
9400 Ninove

Contactpersoon CLB: Jeroen Van Lierde
Arts CLB: Sofie Deweghe

Ondersteuningsnetwerk

Heeft je kind een gemotiveerd verslag of een verslag gekregen van het CLB na het doorlopen van een handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het ondersteuningsnetwerk. Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen met het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten. Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk WAN

Sociaal Huis – Huis van het kind

2022Huis Van Het Kind Ninove PresentatieBasisscholen

VZW Teledienst Ninove

Vzw Teledienst Ninove zet zich in voor alle mensen die om één of andere reden geen of onvoldoende beroep kunnen doen op professionele hulpverlening en die bovendien ook niet kunnen steunen op mantelzorg van de onmiddellijke omgeving.

Teledienst Ninove vzw
Oude Kaai 13
9400 Ninove

Telefoon: 054 32 24 54
Email: info@teledienst-ninove.be
Website: www.teledienstninove.be

20220824DIGITAAL DOE MEE(R) MET UiTPAS