Het schoolreglement schooljaar 2019 – 2020 kan je hier downloaden (PDF).

191202 Schoolreglement 1920