18 januari 2024

De kerstviering met de lagere school in onze mooie Abdijkerk