11 november 2019

Start van het anti-pestproject

De voorbije week zijn we gestart met het anti-pestproject.

Samen met juf Petra en juf Evelien bekeken we enkele filmpjes over pesten. We mochten nadien onze mening geven en enkele situaties bespreken.

Nadien leerde juf Petra ons wat we zelf kunnen doen als iemand ons lastig valt, ruzie zoekt of ambeteert.

Het zijn vier korte stapjes:

  1. Zeg ‘Stop daarmee!’
  2. Zeg nogmaals ‘Stop daarmee!
  3. Zeg ‘Als je niet stopt dan ga ik naar de juf of meester.’
  4. Je gaat naar de juf of meester en vertelt wat er gebeurt.

Dit is heel kort wat we de leerlingen aanleren om te doen en voor zichzelf op te komen.

Naar de juf of meester stappen is een belangrijke stap om het pesten te voorkomen of te laten ophouden want niet alle ruzies of problemen kunnen kinderen zelf oplossen. De hulp van een volwassene is soms nodig.