9 februari 2020

De voedingsdriehoek

Tijdens de WO lessen maakten we kennis met de voedingsdriehoek. Met behulp van coöperatieve werkvormen gingen we met deze belangrijke driehoek aan de slag.
Per twee kregen de kinderen een deel van de informatie die ze dienden te verwerken. Ze moesten hier expert in worden! Nadien moesten ze hun deeltje van de informatie namelijk gaan uitleggen aan een ander groepje. Op deze manier kwamen de kinderen te weten op welke manier de driehoek opgebouwd is. Daarna werd er door de juf ook extra gecontroleerd of elke expertengroep wel zijn best gedaan had, om de informatie zo goed mogelijk over te brengen.

Vervolgens kregen de kinderen per 2 een blad met balkjes en cirkels op. Ze dienden deze uit te knippen en op een juiste manier te leggen en in te kleuren. Daarna kregen ze ook een blad met verschillende drank- en voedselwaren op. Opnieuw moesten ze deze uitknippen om die vervolgens in de driehoek op de juiste plaats leggen. Wanneer de juf gecontroleerd had, mocht alles op de driehoek gelijmd worden.

Tot slot verwerkten we de informatie ook nog met een placemat. Iedereen werkte eerst voor zich. In ieders hokje stonden opnieuw drank- en voedselwaren. Het bolletje bij die etenswaren, diende in de juiste kleur gekleurd te worden. Wanneer iedereen klaar was, moest er in groep overlopen worden, wie welke kleur bij welk product had. Bij meningsverschillen, moesten ze samen tot een besluit komen en de andere helpen overtuigen waarom het toch bij dat deel van de voedingsdriehoek hoorde!