20 november 2019

Ervaren is w(m)eten

Tijdens de les metend rekenen meten we met ons eigen lichaam de kast en nog veel meer. Wat zijn we verrast wanneer we zien dat hoe groter de maateenheid hoe kleiner het maatgetal is.