16 januari 2020

Bezoek van de politie…

Vandaag kregen wij bezoek van de politie. 

We mochten allemaal eens in de politieauto zitten, we vonden het heel fijn.

Tot volgende keer Politiemannen!